CANARICULTURA

Canaricultura 1973

I EXPOSICIÓN DE CANARICULTURA

A Coruña 1973

I Expo Canaricultura 1973 Socieda Coruñesa de Canaricultura

Calle de los Olmos – A Coruña 1973

II Expo Canaricultura 1974 (Sociedad Coruñesa de Canaricultrua)

Riego de Agua – A Coruña 1974